ชื่อ
: นายสาธิต คุ้มครอง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง