ชื่อ
: นายชัยวัฒน์ หิรัญเพิ่ม
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง