ชื่อ
: นายสนธยา ผิวเกลี้ยง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง