ชื่อ
: นายวิชัย วัฒนเจริญ
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง