ชื่อ
: นายอนันต์ ยันตะดิลก
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง