ชื่อ
: นายอภิสิทธิ์ เพชรแสวง
ตำแหน่ง
: พนักงานดับเพลิง