เทศบาลเมืองบางแก้ว เทศบาลเมืองบางแก้ว Bangkaew Town Municipality

วันที่ หมวดหมู่ รายการ
1 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อทุ่นลอย จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพัฒนาชุมชน 27 ระหว่างหมู่บ้านภัคภิรมย์กับหมู่บ้านเดอะวิลล์ หมู่ที่ 12
30 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนหมู่บ้านบางแก้วชั้นเดียว ตามซอยสภาพทางเดิม หมู่ที่ 13 ตำบลบางแก้ว
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บต 721 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมและเคลื่อนย้ายพระบรมฉายาลักษณ์และซุ้มเฉลิมพระเกียรติไปติดตั้งที่หมู่บ้านฉัตรเพชร หมู่ที่ 2 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-1583 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเสียงไร้สาย จำนวน 370 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อ คสล. และ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ-8463 สมุทรปราการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างซ่อมแซมฝาบ่อ คสล. และ วัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ท้ายซอยหมู่บ้านรัตนธานี หมู่ที่ 10 ตำบลบางแก้ว
22 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยคล้ายเจริญ หมู่่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว
22 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซม อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ ฯ ครบ 6 รอบ หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว
22 พ.ย. 2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าที่ทำการเทศบาลเมืองบางแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลบางแก้ว
18 พ.ย. 2564 ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณปากทางเเยกถนนหนามแดง-บางพลี (สป4002)ถึงสะพานคลองหนองบัวหมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว โดยวิธีคัดเลือก
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-4695 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 83-4584 และ 83-4694 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Share on Line
Share on Pinterest